این بالای ضفحه رو میبنید چقدر خز شده ؟

 فوتو شاپ نیست بدبختا !

واسه ی خودش  بیچاره پانورامایی بوده که به این حال افتاده !

 ای بسوزه پدر بی سوادی که یه ذره front page  بلد نیستم یه ذره تغییرات اساسی بدم زبان

/ 0 نظر / 4 بازدید