.....

خب

شمارش معکوس ده روزه( شایدم 12 روزه) تا کنکور

 خب هیچی ندارم که بگم

فقط ازتون میخوام دعا کنید

دعا کنید و بازم دعا کنید و بخواهید هر چه که خیر و صلاح هست همون بشه و اگر هم مجبور شدم یه کاری بکنم حداقل مثل دوره ی لیسانس  ناراضی نباشم

 

قربون همهتون

بوس و فعلا خدافس ♥

/ 0 نظر / 19 بازدید