شاید خیلی هاتون این ایمیل رو گرفته باشید .

اگر واقعا پول همون طوری که گفته شده به دست ف.احشه ها برسه برای اینکه از ف.احشه بودنشون جلوگیری بشه و کمی باشه برای برگشتن به زندگی.. چه ایده ی قشنگی میشه

ولی افسوس که در کشور ما هیچ وقت از این خبر ها نبوده و نیست متاسفانه

 

معنی جمله ای که به زبان اسپانیایی نوشته شده :

afford a prostitute's trade finance to be humanist

(برگرقته از  گوگل ترنسلیتر)

/ 0 نظر / 9 بازدید