باز سال مادر بزرگمه و مامانم رفته مسافرت

به شدت مودم پائینه و هر چی میخوام  اهنگ شاد گوش کنم که حالم بهتر شه بدتر میشم

هرچی  میخوام  چیزای خوب بخونم بی فایدست

هر چی میخوام توهمای قشنگ بزنم نمیشه

 یعنی راه بسته و تمام

حوصلم به معنای واقعی کلمه سر رفته :(

/ 0 نظر / 9 بازدید