باورتون میشه همسایه های ادم انقدر خل باشن که ساعت 11.30 صبح  گیتار دست بگیرند و بخونند؟

 اونم  مخلوطی از پاپ و سوپرانو؟

 

یعنی واقعا زنه یه خورده میخوند حالا هم زنه

 روانینن ملت هب خدا

! نمیفهمن زیریشون خبر مرگش داره درس میخونه !!!!

اونم یه درس کوفتی  غیر قابل فهم رو

ای هیت اپارتمان نشینی

آی دو هیت!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید