اگر بخوای یکساعت !  فقط یک ساعت درس بخونی اون یک ساعت میشه هزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ساعت  !

ولی اگر بخوای یک ربع استراحت کنی  فقط معادل دو ثانیه وقت داری :(منتظرزبانوقت تمام

/ 0 نظر / 10 بازدید